Apskaņošanas un publiskās apziņošanas sistēmas

Apskaņošanas un publiskās apziņošanas sistēmas (PA) ir nepieciešamas vietās, kur ar paziņojumiem nepieciešams uzrunāt lielas cilvēku grupas.

PA izmanto tirdzniecības centros, viesnīcās, lidostās, dzelzceļa stacijās, autoostās, biroju ēkās, SPA centros, sporta hallēs u.c. PA sistēmas darbība parasti ir ierobežota viena kompleksa vai ēkas perimetra robežās; ēka tiek sadalīta atšķirīgās funkcionālajās daļās jeb “zonās”. Piemēram, viesnīcas vestibils un SPA centrs ir divas atšķirīgas zonas, kurās ir nepieciešama atšķirīgu programmu pārraidīšana.

PA sistēmas pārraida gan fona mūziku, gan runu. Ir iespējams pārraidīt gan iepriekš ierakstītus reklāmas vai informācijas paziņojumus, gan arī ierunāt paziņojumus tieši mikrofonā.

Atbilstība EVAC standartam

Lai uzlabotu sabiedrisko drošību, prasības attiecībā uz EVAC standartam atbilstošu PA sistēmu ieviešanu sabiedriskas lietošanas ēkās arvien paaugstinās. EVAC PA sistēma darbojas līdzīgi parastai PA sistēmai, taču tās komponentēm un projektam ir jāatbilst EVAC standartam. EVAC PA sistēmas pārraida iepriekš ierakstītus evakuācijas paziņojumus, kuru atskaņošanu izraisa ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās. Sistēma kontrolē savu stāvokli arī laikā, kad paziņojumi netiek pārraidīti. Šī funkcija nodrošina sistēmas darboties spēju jebkurā brīdī, kad rodas steidzama nepieciešamība to izmantot.

PA sistēmu komponentes

Mikrofoni

Mikrofoni paziņojumu nolasīšanai, ko izmanto PA sistēmās, nodrošina zonu izvēli tieši no mikrofona pults.

Signāla avoti

Visizplatītākie signāla avoti ir FM radioaparāts un MP3 formātu atbalstošs CD atskaņotājs, kas nodrošina ilgu mainīga satura mūzikas atskaņošanas laiku.

Automātiskas apziņošanas ierīces

Šī īpašā, ar elektronisku atmiņu aprīkotā ierīce atskaņo iepriekš ierakstītu paziņojumu uzreiz pēc tās aktivizēšanas no ārēja avota. Piemēram, paziņojuma teksts var būt šāds: “Cienījamie apmeklētāji! Ārkārtas situācija. Lūdzam nekavējoties pamest ēku.”

Sistēmas pastiprinātāji

Signāli no skaņas avotiem (radioaparāta, CD atskaņotāja, mikrofona) tiek pastiprināti līdz nepieciešamajam līmenim, nodrošinot to optimālu uztveršanu.

Skaļruņi

Tā kā galvenais PA sistēmas izmantošanas mērķis ir skaidra un saprotama paziņojumu pārraide, PA skaļruņu frekvenču diapazons ir ierobežots līdz diapazonam, kas nodrošina maksimāli labu cilvēka balss pārraidi. Līdz ar to PA skaļruņi nenodrošina “Hi-Fi” kvalitātes skaņu.

Konferences un kongresu sistēmas ir nepieciešamas sapulcēs, kurās notiek balsošana. Šo sistēmu lietotāji galvenokārt ir parlamenti, starptautiskas organizācijas, pilsētu domes, konferenču centri.

Kongresu sistēma = konferenču sistēma + papildu funkcionalitāte:

 • Balsošanas iespēja – katram dalībniekam no tā sēdvietas
 • Dalībnieku identificēšana – balss tiesības un citi iestatījumi tiek identificēti pēc ID kartes, vai izmantojot līdzīgu tehnoloģiju sēdvietā tieši pirms balsošanas.
 • Teksta ziņu nosūtīšana dalībniekiem – tieši uz sēdvietu, uz dalībnieka mikrofona šķidro kristālu ekrāna konsoli teksta ziņu saņemšanai, balsošanas režīmu izvēles iespējas utt.
 •  Mikrofonu adresēšana – kameras vadībai katram mikrofonam tiek piešķirta adrese (kamera tiek pagriezta pret runātāju, ja tā mikrofons tiek aktivizēts). Runātājiem tiek dots vārds pēc adreses, saskaņā ar konferences oficiālo programmu.
 • Runātāju uzstāšanās secības un balsošanas rezultātu attēlošana TV vai uz ekrāniem ar projektora palīdzību.

Iepriekš minētās funkcijas ir apvienotas konferenču un kongresa ciparu sistēmā DCN.

Konferenču sistēmas ir īpašas skaņas pārraides sistēmas, ko izmanto sapulcēs ar lielu dalībnieku skaitu vai sapulcēs, kurās ir svarīgi ievērot oficiālo reglamentu. Šīs sistēmas galvenokārt izmanto konferenču centros, viesnīcās, uzņēmumu valžu, tiesu sēdēs, apmācību centros.

Konferenču sistēmas sniegtās priekšrocības dalībniekiem ir šādas:

 • Katram dalībniekam tiek nodrošināta skaidra pārējo runātāju runu reproducēšana un iespēja runāt no sēdvietas
 • Sapulces organizētājs var nodrošināt sapulces reglamenta ievērošanu un pārtraukt runātāja uzstāšanos
 • Mikrofona lietošana pastiprina sapulces efektivitāti, pateicoties “tiešraides” efektam
 • Tieša skaņa, bez trokšņiem un atbalss
 • Iespēja pieslēgt ierakstīšanas ierīces
 • Īpaša programmatūra elektroniskai sapulces protokolēšanai
 • Mutiskās tulkošanas sistēmas ir nepieciešamas gadījumos, kad sapulce notiek vairākās valodās, kurās nerunā visi dalībnieki. Mutiskās tulkošanas sistēmas izmanto starptautiskās konferencēs, simpozijos, apmācību kursos u.c.
 • Sistēmas darbības principi:
 • Tulki atrodas kabīnēs ar skaņas izolāciju, un runātā valoda nonāk pie tiem pa austiņām.
 • Tulki tiek nodrošināti ar īpašu mikrofonu ar šķidro kristālu ekrānu, kurā var iestatīt noteiktu valodu kanālus un citus iestatījumus.
 • Mutiskais tulkojums nonāk pie sapulces dalībniekiem pa bezvadu infrasarkano staru pārraides sistēmu, kurā katrai personai tiek piešķirts atsevišķs IS uztvērējs. Sapulces dalībnieki var izvēlēties valodas kanālu uztvērējā. Bezvadu sistēma nodrošina sapulces dalībniekiem iespēju pārvietoties pa telpu bez saiknes zaudēšanas ar runāto tekstu.

Vēl viena iespēja klausīties tulkoto tekstu ir, izmantojot konferenču sistēmu. Šajā konfigurācijā sapulces priekšsēdētāja un sapulces dalībnieku moduļi ir aprīkoti ar austiņām un kanālu moduļiem, ar austiņu pieslēgvietu un kanālu izvēles iespēju. Mutiskā tulkojuma apraide bezvadu sistēmā nodrošina iespēju uztvert skaņu bez traucējumiem, nav nepieciešama arī IS uztvērēju glabāšana, uzlādēšana un apkope.

Atsauksmes