Automātiska ugunsdzēsības signalizācija un gāzes dzēšanas sistēma

Automātiska ugunsdzēsības signalizācija ir paredzēta ugunsgrēka konstatēšanai tā agrīnajā posmā. Trauksmes signāli tiek pārsūtīti uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa kontrolētu telefona līniju.

Automātiskas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tiek iedalītas:

  • konvencionālas sistēmās
  • adrešu sistēmās

Konvencionālajās sistēmās ugunsdrošības trauksmes signālu monitorings notiek pa zonām. Parasti vienā zonā var būt izvietoti līdz pat 20 detektoru, tādējādi ugunsgrēka avotu nav iespējams noteikt ar konkrēta detektora precizitāti. Šī iemesla dēļ konvencionālas sistēmas parasti izmanto nelielas ēkās.

Adrešu sistēma ļauj izsekot trauksmes signālam līdz konkrētam detektoram. Adrešu sistēma ugunsgrēka gadījumā nodrošina lielākas integrācijas iespējas ar citām ēku tehnoloģijām (vēdināšanas sistēmu, liftiem, eskalatoriem, izsmidzinātāju sistēmu, dūmu izvades sistēmām u.c.). Sistēmas kontroles panelis ir aprīkots ar laika aiztures funkciju. Šī funkcija ļauj personālam noskaidrot ugunsgrēka trauksmes iemeslu un atsaukt viltus trauksmi pirms evakuācijas uzsākšanas. Adrešu sistēmas ir piemērotas izmantošanai augstceltnēs, lielās biroja ēkās, viesnīcās, skolās utt.

Abās sistēmās izmanto detektorus, kas darbojas pēc vieniem un tiem pašiem principiem. Galvenie detektoru veidi ir šādi:

  • optiskie dūmu detektori, kas brīdina par redzamu dūmu pamanīšanu
  • siltuma detektori, kas brīdina, ja temperatūra paceļas virs 56° vai 90° pēc Celsija. Siltuma detektorus izmanto telpās, kurās nav iespējams izmantot dūmu detektorus.
  • Temperatūras paaugstināšanās detektori, kas brīdina par strauju temperatūras celšanos. Temperatūras paaugstināšanās detektori tiek izmantoti telpās, kurās ir sastopami dūmi un/vai ir pastāvīgi paaugstināta temperatūra.

Īpašus detektorus izmanto sprādzienbīstamā (EX) vidē gāzes noplūdes un liesmas konstatēšanai. Staru detektori un “gaisa zondes” detektori ir paredzēti īpašiem mērķiem.

Konvencionālo sistēmu kontroles paneļi parasti ir savietojami ar dažādu ražotāju izgatavotiem detektoriem. Adrešu detektori ir savietojami ar kontroles paneļiem, kas darbībā izmanto to pašu datu apmaiņas protokolu, šādiem detektoriem un paneļiem parasti ir viens ražotājs.

Abām ugunsdrošības sistēmām ir trauksmes pogas, kas uzstādītas blakus evakuācijas ceļiem, trauksmes zvani un sirēnas brīdina ēkā esošos cilvēkus par ugunsgrēku. Lielākās ēkās pa publisko apziņošanas sistēmu (saite uz publiskās apziņošanas tekstu) tiek atkārtoti atskaņoti iepriekš ierakstīti paziņojumi. 

Visām ugunsdzēsības signalizācijām jābūt izstrādātām atbilstoši vietējai likumdošanai. Mēs iesakām pirms būvniecības darbiem konsultēties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un saņemt no tā apstiprinājumu Jūsu sistēmas projektam.

Neskatoties uz serveru un citu augsto tehnoloģiju iekārtu regulāro tehnisko apkopi, nav iespējams pilnībā izslēgt ugunsgrēka risku elektrības īssavienojuma dēļ. Šādās situācijās izmanto gāzes dzēšanas sistēmas. Gāzes dzēšanas sistēmas izmantošanas priekšrocības ir ātra uguns dzēšana, neatstājot kaitīgo ietekmi uz dzēšamām iekārtām. Gāzes dzēšanas sistēmas sastāv no gāzes baloniem, gāzes cauruļvadiem ar uzgaļiem un detektoriem, kas ir pieslēgti kontroles panelim.

Galvenie ugunsdzēšanā izmantojamo gāzu veidi ir šādi:

  • Inertās gāzes, kuru darbībā izmantojamais dzēšanas princips ir samazināt skābekļa daudzumu telpā, šādi nodzēšot ugunsgrēku. Inertās gāzes ir ideāli piemērotas lielākām telpām, kur šāds risinājums finansiāli atmaksājas, to trūkums ir lielais balonu skaits, dažreiz tiem ir nepieciešama atsevišķa telpa. Ir jāņem vērā arī nepieciešamie tēriņi saistībā ar pārspiedienu lūku un cauruļu izveidošanu liekā spiediena izvadīšanai no telpām, jo līdz pat 50% no istabas tilpuma tiek piepildīti ar gāzi. Visizplatītākās inertās gāzes ir argons, argonīts un IG-55.
  • Ķīmiskās gāzes, kas nodzēš ugunsgrēku siltuma absorbcijas reakcijā, neitralizējot vienu no trijām uguns komponentēm (degvielu, skābekli, karstumu). Ķīmiskās gāzes lielākoties tiek izmantotas, lai dzēstu ugunsgrēku, kas izceļas datoriekārtās, elektroinstalācijās, telekomunikācijās, muzeju arhīvos, aviācijas tehnikā, uz kuģiem, degošu materiālu glabātuvēs u.c. Izdevumi saistībā ar ķīmisko gāzu ugunsdzēšanas sistēmu izveidošanu ir mazāki, ja šādas sistēmas izmanto mazākās telpās. Lai ierosinātu ugunsdzēšanas procesu, ar šīm gāzēm jāpiepilda tikai 7–9% no telpas tilpuma. Vairums ķīmisko gāzu nerada stipru spiedienu, tādējādi nav nepieciešams izmantot pārspiedienu lūkas. Visizplatītākās ķīmiskās gāzes ir FM-200, FE-13 un HFC-227.

Ja Jūs apsverat iespēju investēt līdzekļus gāzes dzēšanas sistēmās, vienmēr konsultējieties pie kompetentiem un atbilstoši apmācītiem sistēmu ekspertiem. Pareizi strādājošas gāzes dzēšanas sistēmas projektēšanai un ekspluatēšanai ir nepieciešamas pilnvērtīgas zināšanas par gāzes dzēšanas sistēmu risinājumu ieviešanu. Speciālists var palīdzēt arī atrast katram gadījumam vispiemērotāko un finansiāli visizdevīgāko risinājumu.

Lai sagatavotu projektu un cenas piedāvājumu, ir nepieciešams sniegt šādu informāciju:

  • Precīzi telpas izmēri, informācija par piekaramiem griestiem un paceltām grīdām;
  • Ventilācijas sistēmu cauruļu skaits;

Gaisa kondicionēšanas sistēmas esamība

Atsauksmes